Wat is PGB

Het PGB biedt mensen met een lichamelijk - en/of geestelijke handicap (beperking) de mogelijkheid zelf te bepalen door wie en wanneer zij geholpen en/of begeleid worden. Zij kunnen daarvoor mensen aannemen of van instanties/bedrijven of freelancers inschakelen. Wanneer mensen dit niet zelf kunnen/willen regelen kunnen zij een wettelijk vertegenwoordiger aanstellen die dit regelt. Voor kinderen zijn de ouders of verzorgers meestal de gene die de hulp inkoop regelen.

Er bestaan verschillende soorten PGB´s. Meer specifieke informatie over verschillende soorten en mogelijkheden van PGB's  en het aanvragen daarvan vind je op : http://www.pgb.nl

Een PGB kan heel veel vrijheid geven in het dagelijks leven. Doordat de hulpvrager zelf bepaald hoe en wanneer de hulp gegeven wordt. Natuurlijk in goed overleg met de hulpbieder. Het blijft mensenwerk!

 

Geen menu? klik hier